Christelijke Constantijnschool

Botter 2 3448 KA Woerden

  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Constantijnschool zitten kinderen die gemakkelijk leren en kinderen die er meer moeite voor moeten doen. Beide zijn bij ons van harte welkom! Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in hun eigen woonomgeving naar school kunnen gaan.

Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften die er zijn en zetten ons in om ieder kind pedagogisch en didactisch verantwoord te begeleiden. Onze school heeft mede daardoor al jaren een laag verwijzingspercentage naar het speciaal(basis)onderwijs.

Dit jaar behalen we een gemiddelde score van 537.5. Hiermee zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde. We zijn het meest trots op het gegeven dat alle kinderen naar verwachting scoren. Of zelfs daarboven! 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodentoetsen nemen we op onze school vanaf groep 3 twee keer per jaar de CITO-toetsen af. Deze toetsen worden geanalyseerd om vast te stellen hoe ieder individueel kind zich ontwikkelt en hoe de groep zich ontwikkelt. De opbrengsten worden eerst door de leerkracht(en) besproken met de intern begeleider en de directeur. Daarna worden de opbrengsten als schoolfoto met alle leerkrachten besproken. In m.n. de bovenbouwgroepen worden de opbrengsten ook door de leerkrachten met de kinderen besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2018 heeft de inspectie onze school voor het laatst bezocht. We zijn blij met en trots op de beoordeling dat het onderwijs op de Constantijnschool als "GOED" wordt ervaren.

Terug naar boven