Christelijke Constantijnschool

Botter 2 3448 KA Woerden

  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voor ons is deze vragenlijst altijd een belangrijk instrument om vast te stellen hoe u bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze school waardeert. We zijn erg blij met alle ouders die de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen.  Bedankt daarvoor!

We zijn trots op deze beoordeling! Een 8.1 is een mooi cijfer. De bij de vragenlijst gemaakte opmerkingen worden door ons allemaal bekeken. Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te bespreken of op bepaalde gebieden actie te ondernemen, dan doen we dat. Via de nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven