Christelijke Constantijnschool

Botter 2 3448 KA Woerden

  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool
  • Schoolfoto van Christelijke Constantijnschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van de Constantijnschool. Onze school telt ongeveer 240 leerlingen die verdeeld over 10 groepen onderwijs ontvangen. Wij maken gebruik van een mooi gebouw dat gekenmerkt wordt door ruime lokalen en sfeervolle werkplekken in de centrale hal. Ons team van professionele leerkrachten vindt het belangrijk dat ieder kind goed onderwijs ontvangt. Dit houdt in dat we verantwoord om willen gaan met de verschillen tussen kinderen. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is. Door goede begeleiding willen we de talenten van elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen.

De gegevens die u in dit Venster ziet, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Op dit moment ziet u nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Respect voor de ander
  • Ieder kind is uniek
  • Omgaan met verschillen
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven