Basisschool St Jozef

Schoolstraat 1 7101 GB Winterswijk

  • Schoolfoto van Basisschool St Jozef
  • Samen lezen op de tribune.
  • Het welbevinden van onze kinderen is het allerbelangrijkste. Een voorwaarde om te komen tot leren. We werken met de kanjerregels.
  • Wij zijn een gezonde school. Sport en bewegen, welbevinden, goede voeding zijn allemaal van positieve invloed op het brein en lichaam.
  • Wij werken op papier maar ook met chromebooks, en materialen zoals VR brillen en beebots.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke aandacht
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid / Verantw.
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor het leer- en werkklimaat. Leerlingen moeten zich in de eerste plaats veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, gezien en geaccepteerd voelen en het gevoel hebben erbij te horen. Leerkrachten en medewerkers dienen zich daarbij ondersteund te voelen.

Terug naar boven