Basisschool St Jozef

Schoolstraat 1 7101 GB Winterswijk

  • Schoolfoto van Basisschool St Jozef
  • Samen lezen op de tribune.
  • Het welbevinden van onze kinderen is het allerbelangrijkste. Een voorwaarde om te komen tot leren. We werken met de kanjerregels.
  • Wij zijn een gezonde school. Sport en bewegen, welbevinden, goede voeding zijn allemaal van positieve invloed op het brein en lichaam.
  • Wij werken op papier maar ook met chromebooks, en materialen zoals VR brillen en beebots.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school heeft intern leerkrachten, die de vervangingen bij verlof op zich nemen.

Binnen onze stichting SKBG hebben wij een eigen invalpool en vanuit die pool kunnen er ook leerkrachten bij ons invallen. Dit werkt erg prettig.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen werken in hun eigen jaargroep. Daarnaast zijn de kinderen ingedeeld in instructiegroepen voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Leerlingen krijgen in hun eigen groep aanbod op hun eigen niveau, maar kunnen ook per vak meedoen in een andere groep wat beter aansluit bij hun niveau.Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen passend onderwijs bieden. Dat houdt in dat we ingaan op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Naast de gemiddelde leerlingen, hebben wij tot op heden hoogbegaafde leerlingen, dyslectische leerlingen, leerlingen met een leerstoornis, slechtziende en slechthorende leerlingen en leerlingen met een gedragsprobleem mogen begeleiden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven