Openbare Basisschool Kotten

Meester Meinenweg 14 7107 AN Winterswijk Kotten

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kotten

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar eigentijds onderwijs
  • Samenwerkingsgericht onderwijs
  • Kindgericht - GROEI
  • Welzijn en betrokkenheid
  • Wederzijds respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kenmerken van de leerlingen, de ouders en de omgeving

Onze school wordt bezocht door 45 leerlingen. Het aantal leerlingen is de laatste jaren sterk gedaald. Op dit moment is de bovenbouw nog steeds groter dan de onderbouw en we zijn dus nog steeds niet  “door de krimp heen”.

Onze school staat in de buurtschap Kotten, in het prachtige buitengebied van de gemeente Winterswijk. Het is een vergrijzende, semi-agrarische omgeving. Onze ouders hebben allemaal een hechte band met de gemeenschap en met de school. Er is een gezamenlijk doel: thuisnabij kwalitatief goed onderwijs. Alle ouders zijn zonder uitzondering betrokken bij de school omdat vele ouders en zelfs grootouders ook binnen dezelfde schoolmuren hun stappen hebben gezet. De opkomst bij ouderinformatieavonden is groot. Verder blijkt de ouderbetrokkenheid uit de hulp die ouders bieden bij allerlei activiteiten door het jaar heen. Van overblijven tot schoolpleinonderhoud. Er is een stichting 'Ouderraad O.b.s. Kotten' die veel van deze activiteiten coördineert.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor verdere informatie zie de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Terug naar boven