Christelijke basisschool De Emma

Vredenseweg 170 7113 AE Winterswijk Henxel

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Emma
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Emma
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Emma
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Emma
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Emma

In het kort

Toelichting van de school

De Emmaschool wil een school zijn, waar elk kind wordt gezien. Daarbij de talenten en de kansen ontdekken van ieder kind.Ons onderwijs stemmen we af op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen we in goed overleg met ouders en kind. We werken dagelijks met meerdere onderwijsprofessionals in een unit: In de bovenbouwunit dagelijks met twee (en soms met drie) en in de onderbouwunit dagelijks met drie. Op deze wijze kunnen we onze leerlingen optimaal begeleiden. Ook kinderen met een speciale hulpvraag vinden bij ons hun plekje.Steeds meer laten we het werken met een methode los en gaan we over op het werken aan de hand van leerlijnen. Waar zit de leerling op de ontwikkelingslijn van bijvoorbeeld taal en wat is het volgende doel waar we aan gaan werken.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Emmaschool in Winterswijk-Henxel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Cijfers hebben te maken met opbrengstgericht werken, maar dit is niet alleen leidend voor de school. Een goed pedagogisch klimaat moet de basis zijn voor het werken met kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne sfeer
  • Veel aandacht voor elk kind
  • Goed georganiseerd onderwijs
  • Kindvriendelijk en gezellig
  • Groen en veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Emmaschool is een kleine buurtschapsschool met ongeveer 65 leerlingen verdeeld over twee units: de onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerlingen die onze school bezoeken, wonen veelal in Henxel of de gemeente Winterswijk. We zijn een kleinschalig team. We werken dagelijks met meerdere (2 à 3) onderwijsprofessionals in een unit. Op deze wijze kunnen we onze leerlingen optimaal begeleiden. Ook kinderen met een speciale hulpvraag vinden bij ons hun plekje.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dagindeling op de Emmaschool 

• Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen van de Emmaschool welkom op school. Vanaf 8.20 uur vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de school.

• Om 08.25 uur gaat de eerste bel. Vanaf dat moment gaan alle kinderen naar binnen. De ouders van groep 1/2 mogen mee naar binnen, evenals de ouders van de Emmakröskes (peuteropvang).

• Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen moeten dan binnen zijn en kunnen we beginnen met de lessen. Om zo rustig mogelijk te kunnen beginnen met de lessen gaan de ouders van groep 3 t/m 8 's morgens niet mee naar binnen.

• Om 12.00 uur eten de kinderen met hun juf of meester in de klas (de kleuters beginnen al iets eerder met eten).

• Om 12.15 uur gaan alle kinderen en leerkrachten naar buiten.

• Om 12.30 uur gaat de bel en gaan we weer verder met de lessen.

• Om 14.00 uur gaat de school uit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven