De Regenboog

Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede

Schoolfoto van De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Opvang afwezigheid van andere teamleden

Bij afwezigheid van teamleden worden de volgende acties ondernomen: 

- De parttimers die hebben aangegeven extra te willen werken bij ziekte worden benaderd.

- Interne en externe invaller worden benaderd. 

- De directie kijkt of ambulant personeel kan worden ingezet om klassen op te vangen.

- De ouders krijgen een bericht via de app dat ze hun kind thuis mogen houden. In hoge uitzondering worden klassen verdeeld. (Alleen als er een noodsituatie is, waarbij in een laat stadium bekend is dat een leerkracht afwezig zal zijn en waarbij ouders geen opvang voor hun kind kunnen regelen.)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor leerlingen die om welke reden dan ook extra zorg nodig hebben, biedt de school een goede zorgstructuur. Kinderen die extra oefening of extra uitdaging nodig hebben krijgen, na overleg met de intern begeleider, ondersteuning in de klas en soms buiten de klas. Dit wordt nader verwoord in het Zorgplan en het SOP (School Ondersteunings Profiel).

Zie ook de betreffende blz. in onze schoolgids.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn en blijven als school, team en stichting altijd in ontwikkeling om op de hoogte te zijn en blijven van ontwikkelingen binnen het (basis)onderwijs en kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als een vierjarige voor het eerst naar school gaat, is dat een grote stap. Het is dan belangrijk dat de school voor het kind zo snel mogelijk een veilige wereld is. Heel bewust legt De Regenboog de nadruk op spelend leren; spelen met elkaar, met spel- en ontwikkelingsmateriaal en met expressie materiaal zoals klei, verf, enz. De kleuterlokalen zijn verdeeld in diverse hoeken zoals o.a. een speelhoek, een verfhoek  een bouwhoek en zandtafel.

In de kasten bevinden zich allerlei materialen om de eerste beginselen van het rekenen, lezen en schrijven aan te leren. Het werken in deze groepen gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de gymzaal en op het schoolplein. De kleutergroepen werken o.a. met de nieuwste methode van Schatkist. In deze methode wordt op gestructureerde wijze de voorbereidingen op taal en rekenen aangeboden. Daarbij besteedt deze methode veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen wordt het een en ander aangeboden. De verwerking vindt o.a. plaats in de hoeken, maar ook digitaal m.b.v Ipads.

Terug naar boven