De Regenboog

Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede

Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Je voelt het meteen als je binnenkomt: "hier valt wat te beleven!". Je ziet het aan de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. Op de Regenboog heerst een prettig klimaat, waar een kind zich veilig voelt. Volgens ouders: 'een warm bad", een school met een sterk "wij-gevoel". 

Voel je fijn, kom er bij. Wie jij bent, maakt ons blij!

Op de Regenboog is iedere leerkracht gecertificeerd Kanjertrainer, er wordt dus veel aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat. We hebben een goede zorgstructuur, we hebben aandacht voor elk kind. Wij doen veel aan cultuuronderwijs en nemen deel aan allerlei leuke en leerzame projecten. We hebben leerkrachten met een passie voor muziek en dans en een schitterend koor met de Kerst!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen/wederzijds respect
  • Veilig leerklimaat
  • Gevarieerd modern onderwijs
  • Goede zorgstructuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven