De Regenboog

Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede

Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Je voelt het meteen als je binnenkomt: "hier valt wat te beleven!". Je ziet het aan de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. Op de Regenboog heerst een prettig klimaat, waar een kind zich veilig voelt. Volgens ouders: 'een warm bad", een school met een sterk "wij-gevoel". 

Voel je fijn, kom er bij. Wie jij bent, maakt ons blij!

Op de Regenboog is iedere leerkracht gecertificeerd Kanjertrainer, er wordt dus veel aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat. We hebben een goede zorgstructuur, we hebben aandacht voor elk kind. Wij doen veel aan cultuuronderwijs en nemen deel aan allerlei leuke en leerzame projecten. We hebben leerkrachten met een passie voor muziek en dans en een schitterend koor met de Kerst!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen/wederzijds respect
  • Veilig leerklimaat
  • Gevarieerd modern onderwijs
  • Goede zorgstructuur
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven