Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Oudelaan 2102 6605 SG Wijchen

  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Het team

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019 zijn Palet en Boskriek gefuseerd.

De gegevens in de grafiek geven dit niet weer. Hier zien we alleen de gegevens van de Boskriek

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van verlof is geregeld via een Vervangerspool. Er is niet altijd een vervanger voor handen.

zie ook onze site

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen van het Zuiderpad zitten bij leeftijdsgenoten in de klas, behalve in groep 1 en 2. Daar hebben we heterogene groepen. Wij maken gebruik van combinatiegroepen wanneer leerlingeaantallen daarom vragen.

De school is wel aan het zoeken naar momenten waarbij we groepsdoorbrekend kunnen werken indien dat een toegevoegde waarde heeft, bijvoorbeeld wegens niveauverschillen of belangstellingsgebieden.

Zo wordt het technisch leesonderwijs, waarbij we gebruik maken van LIST, in niveaugroepen gedaan. Ook in de middaguren wanneer we thematisch werken worden soms kinderen van verschillende groepen samengevoegd in een werkgroepje.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven