Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Oudelaan 2102 6605 SG Wijchen

  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er voor verlof een vervanger nodig is maken we gebruik van de bij ons aangesloten vervangerspool.

Er is niet altijd een vervanger beschikbaar. In dat geval proberen we de vervanging op te lossen door intern te schuiven. Als er helemaal geen mogelijkheden zijn tot vervanging, krijgen de ouders het verzoek om hun kind thuis te houden.

zie ook onze site

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de kinderen van groep 3-4-5-6 die voorheen in verschillende jaargroepen zaten nu gegroepeerd in leerjaren. Alle kinderen van bijvoorbeeld leerjaar 3 zitten dus bij elkaar. Vanuit deze indeling worden er kleinere instructiegroepen gemaakt. De indeling van deze instructiegroep kan per vakgebied verschillend zijn. Ook kan de samenstelling van een instructiegroep voor een vakgebied per periode verschillen. Kinderen die niet een deel van de dag niet bij een instructiegroep ingedeeld, gaan onder begeleiding aan hun weektaak werken op het leerplein.

In groep 1 en 2 hebben we komend schooljaar 3 heterogene groepen.

De kinderen van groep 7-8 zitten in traditionele leerstof jaargroepen.

Voor meer informatie over het werken met instructiegroepen en een leerplein, klik op deze linkKlasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Zuiderpad werkt samen met De Eerste Stap, een organisatie voor voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.

Kinderen die van De Eerste Stap naar Het Zuiderpad gaan, worden overgedragen en besproken zodat de overgang soepel verloopt.

Terug naar boven