Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Oudelaan 2102 6605 SG Wijchen

  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn de gegevens van het Zuiderpad.
De grafiek en bijbehorende gegevens van voorgaande jaren zijn het gemiddelde van de resultaten van de Boskriek en 't Palet.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op het Zuiderpad worden de tussenresultaten gemeten volgens het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt de toets uitslagen nauwkeurig om op basis van deze gegevens het onderwijsaanbod op groeps-en individueel niveau voor de komende periode aan te laten sluiten bij de behoefte van de groep en de individuele leerlingen.De gegevens worden tevens opgenomen in het opbrengstenkatern dat jaarlijks wordt geschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij teruggemeld dat onze leerlingen een passend advies hebben gekregen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Zuiderpad heeft nog geen waardering van de inspectie.

De Boskriek en 't Palet hadden beiden het vertrouwen van de schoolinspectie en vielen onder het basistoezicht.

Terug naar boven