Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

Oudelaan 2102 6605 SG Wijchen

  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool
  • Schoolfoto van Het Zuiderpad Samenwerkingsschool

In het kort

Toelichting van de school

Het Zuiderpad is een samenwerkingsschool: alle levensovertuigingen zijn bij ons van harte welkom. In onze visie zijn alle kinderen verschillend en mogen ze dat ook zijn.
Wij bieden uw kind een stimulerende, veilige, prettige leeromgeving. Respect voor de ander en een open houding naar elkaar vinden wij belangrijk. Dit dragen wij uit in onze omgang met elkaar, en in onze lessen.
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij ons onderwijs. Ouders kunnen meehelpen bij activiteiten en excursies. Ook kunnen ouders deelnemen aan diverse werkgroepen. Het Zuiderpad heeft ook een oudervereniging.

Het Zuiderpad werkt met een deskundig team van ervaren leerkrachten.

Wij werken met het ‘5 gelijke dagen’-model. Op alle schooldagen zijn er lessen zijn van 8.30-14.00 uur, ook op woensdag. De kinderen lunchen op school onder begeleiding van onze leerkrachten. Het Zuiderpad ontwikkelt zich tot brede school. Er zijn regelmatig naschoolse activiteiten. In ons gebouw is ook buitenschoolse opvang De Eerste Stap gevestigd.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Zorg en veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Erkende ongelijkheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle scholen van kans en kleur hanteren het 5 gelijke dagen model en hanteren schooltijden van 9:30 tot 14:00 uur. Op beide locaties gaan de deuren 5 minuten voor aanvang school open.

De kinderen krijgen les van 8.30 tot 14.00 uur en lunchen in de klas met de leerkracht. Tussenschoolse opvang is dus niet nodig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van de 5 kernwaardes van het Zuiderpad. veiligheid is voor ons allen en zeker voor onze kinderen een basisvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We besteden binnen ons pedagogisch handelen hieraan structureel aandacht. 

Terug naar boven