Basisschool Antonius

Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen

  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Schoolfoto van Basisschool Antonius
  • Een school heerlijk in het groen waar we allemaal mooie dingen doen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Antoniusschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwen
  • Voorspelbaar
  • Verbonden
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 95 % van de kinderen uit Alverna bezoekt de Antoniusschool.

De lichte daling in het leerlingenaantal hangt samen met het afgenomen aantal geboortes in en rond Alverna. Naar verwachting schommelt het leerlingaantal de komende jaren tussen de 110 en 120

Dat de Antoniusschool ook in de toekomst haar bestaansrecht behoudt, is in 2015 door de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur vastgelegd in de notitie Naar een nieuwe balans. Kinderaantal en basisscholen in de Gemeente Wijchen. Zie http://www.kansenkleur.nl/pdf/Naar-een-nieuwe-balans_vastgesteld.pdf 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen starten op onze school om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.
Het half uur middagpauze (een kwartier lunch, een kwartier buitenspel) brengen de kinderen op school door samen met de meesters en juffen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven