Antoniusschool

Heumenseweg 46 6603 CZ Wijchen

  • Wij kennen alle grote en kleine verhalen van onze kinderen en zo hun leefwereld. We zijn in 
contact met elkaar.
  • We zijn gevestigd op een prachtige plek in de natuur. Leren en spelen doen we dus ook 
veel buiten, zowel in onderwijs als opvang.
  • We zorgen voor voorspelbaarheid en structuur. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
  • We zijn gevestigd op een prachtige plek in de natuur. Leren en spelen doen we dus ook 
veel buiten, zowel in onderwijs als opvang.

Het team

Toelichting van de school

Ons schoolteam bestaat uit 13 toegewijde medewerkers, waaronder leerkrachten, een intern begeleider, een administratief medewerkster en een conciërge. Daarnaast verwelkomen we wekelijks een professionele gymdocent om de gymlessen te verzorgen aan alle groepen. We zijn een dynamische school die voortdurend in ontwikkeling is. In het afgelopen jaar zijn enkele veranderingen doorgevoerd, we zijn overgestapt van een innovatieve en digitaal georiënteerde aanpak naar een meer traditionele stijl van onderwijs waarin de leerkracht centraal staat.

Gedurende het schooljaar organiseren we diverse studiedagen waarop we samenwerken om ons onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen. We begrijpen dat de maatschappij voortdurend verandert, en we blijven ons onderwijs aanpassen om relevant te blijven voor onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft wordt in eerste instantie aan de duo-partner gevraagd of deze in kan vallen. Wanneer dit niet mogelijk is, maken we gebruik van een leerkracht uit onze invalpool. Met de grote tekorten in het onderwijs kan het voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is. Noodgedwongen moeten we soms vragen je kind thuis te houden. We proberen dat tot een minimum te beperken en de ouders zo tijdig mogelijk te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze jongste leerlingen in groep 1-2 hebben een aantal vrije dagen gedurende het schooljaar. Deze wettelijke regeling biedt onze kleintjes de nodige tijd om rustig te wennen aan het schoolleven. Zij volgen 910 uur onderwijs per jaar. Elk jaar wordt het aantal lesuren te goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) en verwerkt in het werkverdelingsplan van ons team. Voorafgaand aan de zomervakantie ontvangen ouders de planning van de vakantie en studiedagen voor het komende schooljaar.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we het vijf-gelijke-dagen model, wat betekent dat de leerlingen dagelijks van 8.30u tot 14.00u naar school gaan. Dit komt neer op 955 uur onderwijs per jaar. Elk jaar wordt het aantal lesuren ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) en verwerkt in het werkverdelingsplan van ons team. Voorafgaand aan de zomervakantie ontvangen ouders de planning van vakanties en studiedagen voor het komende schooljaar

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Antonius biedt passend onderwijs aan alle leerlingen (zonder toelaatbaarheidheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.) Voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoeken wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur naar de best passende onderwijsplek op één van de Wijchense scholen. Soms is dit niet de meest nabije school maar er is altijd een passende plek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij de Antoniusschool kijken we niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst. We koesteren de verhalen en dromen van elk kind en werken samen met hen om die dromen waar te maken. Onze belofte aan alle kinderen in Alverna is helder: zorg op maat gesneden, zodat zij vol vertrouwen en enthousiasme de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op dinsdagochtend en donderdagochtend komen twee- tot vierjarigen uit Alverna en omgeving naar de peuterspeelzaal. Kinderopvang De Eerste Stap heeft een eigen lokaal in ons gebouw met een eigen buitenruimte. De pedagogische medewerkers van De Eerste Stap en de onderbouwleerkrachten van de Antoniusschool werken veel en goed samen. Dikwijls spelen peuters en kleuters samen buiten op het plein, regelmatig komen peuters en kleuters bij elkaar op bezoek. De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool verloopt soepel, mede dankzij de goede 'warme' overdracht.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.deeerstestap.nl

Terug naar boven