Paulusschool

Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen

  • Samen zijn wij de Paulusschool
  • Vieringen zijn voor ons belangrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Vensters PO voor de Paulusschool!

Iedereen is uniek  en samen zijn wij de Paulusschool.

Onze school wil een fijne school zijn voor iedereen. Een gezonde en sportieve school met ruimte, ideeën en aandacht voor ieder kind. En een school met prima resultaten waar we graag open over zijn.

Vanuit onze kernwaarden: Samen, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zetten we ons in om kinderen gaandeweg zich te laten ontwikkelen tot een kritisch denkend en zelfstandig persoon in de wereld om hen heen. 

Heel trots zijn we op onze brede school; samen met onze partners in het gebouw bieden we een rijk dagarrangement in een veilige en gezonde omgeving. Nieuwsgierig geworden? Bel of mail gerust voor een afspraak of kijk alvast op onze website: http://www.paulus-school.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind is uniek
  • Samen, vertrouwen, veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vreedzame school
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school bevindt zich in een leuke 70-er jaren wijk en de afgelopen jaren was er een afname is van het aantal jonge gezinnen in de buurt. De woningmarkt, waarbij ouderen in gezinswoningen blijven wonen in hun huis, versterkt dit. Uit de cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal kinderen in de wijk stabiliseert er een lichte groei van leerlingen op de Paulusschool op termijn verwacht wordt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy op school

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. U vindt ons privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring op de website van de school.

Digitaal leermateriaal

Ook onze school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. In het kader van de AVG worden er met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt schriftelijk óf via ParnasSys toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

Vragen?

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid en de invoering van de AVG dan kunt u mailen naar: paulusschool@kansenkleur.nl

Terug naar boven