Openbare Basisschool Triangel

Terpstraat 42 1771 AD Wieringerwerf

  • Het aantrekkelijke schoolplein
  • Deels digitaal onderwijs
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Triangel
  • De gedragsregels hangen duidelijk zichtbaar in de school.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Triangel is een team met leerkrachten en onderwijsassistentes van alle leeftijden. De afgelopen jaren zijn er steeds meer "jonge" leerkrachten bij gekomen. Een leerkracht zal het komende jaar met pensioen gaan. Door de verschillende leeftijden in ons team, wordt ervaring zeer goed gecombineerd met vernieuwing. Alle leerkrachten willen het onderwijs bij ons op school geschikt maken voor de toekomst. Zo wordt er tevens gewerkt met moderne ICT middelen en worden deze middelen ingezet voor het leren van de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid van leerkrachten wordt in de eerste plaats opgevangen door (vaste) leerkrachten van de Triangel die dan extra werken. Een andere optie is dat de afwezigheid wordt ingevuld door een leerkracht uit de vervangingspool van Stichting Surplus.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar wordt er gestart met een nieuwe, moderne methode voor Wereld Oriëntatie. Hierbij komen vele nieuwe aspecten van de wereld om ons heen, aan bod. Naast aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur, krijgen de leerlingen les over: wetenschap, burgerschap, digitale geletterdheid en programmeren. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep wordt er thematisch gewerkt. Denk hierbij aan: het restaurant, de boerderij, het ziekenhuis, kleding, wonen. Het zijn onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Thema’s zijn uitermate geschikt om de link te leggen met de samenleving. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals reken-, taal-, spel-, constructieve-, creatieve-, muzikale- en bewegingsactiviteiten. Iedere 4 tot 6 weken staat een ander thema centraal.

De tijden die hierboven zijn vermeld zijn een indicatie. Elke dag bekijkt de leerkracht van groep 1/2, door goed naar de leerlingen te kijken, wat er nodig is.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Triangel wordt gezocht naar de samenhang tussen de verschillende vakken. Hierdoor ontstaat overlap tussen de lesstof. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de lessen wereldoriëntatie ook aandacht besteed aan begrijpend lezen en woordenschat.

Een uitgebreid overzicht over hoe wij werken op de Triangel, vindt u in de bijlage hieronder. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt onderwijs voor elke leerling, van elke richting. We trachten in ons onderwijs rekening te houden met verschillen in aanleg, tempo, persoonlijkheid, concentratie en belangstelling. Al deze aspecten nemen wij mee in de manier waarop wij leerlingen begeleiden. De aanpak die voor de een werkt hoeft niet voor de ander te werken. De school zal, indien nodig, met ouders overleggen welke aanpak het beste werkt voor het kind. De school heeft daarbij de opdracht om dit zo goed mogelijk te doen. Echter zijn de mogelijkheden van de school ook aan grenzen gebonden. Dit wordt besproken met ouders. We kijken ten alle tijde of wij de juiste school zijn voor het desbetreffende kind.

Voor de uitgebreide informatie over de ondersteuning op Obs de Triangel verwijzen wij u naar de POS op de site van het Samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is de naschoolse opvang van Kinderopvang Hollandskroon deels gevestigd. De kinderen van 4 tot en met 6 jaar spelen na school in het BSO lokaal en op ons mooie schoolplein. 

De oudere kinderen gaan na school mee met de Sport-BSO naar de lokatie op de Schipperskade. 

Terug naar boven