Openbare Basisschool Triangel

Terpstraat 42 1771 AD Wieringerwerf

  • De gedragsregels hangen duidelijk zichtbaar in de school.
  • Bewegend leren met de Active Floor
  • Vanaf de kleuters leren de kinderen presenteren.
  • Ons aantrekkelijke schoolplein
  • Het gebruik van chromebooks in ons onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Triangel. Wij hebben als school, naast persoonlijke aandacht, kunst en cultuur hoog in het vaandel. Als een leerling aan het eind van groep 8 de Triangel verlaat, heeft hij of zij op zijn of haar maximale niveau leren rekenen, lezen en schrijven en is hij of zij ondergedompeld in de wereld van kunst en cultuur. Door kennis te maken met verschillende culturen en door zijn of haar eigen cultuur onder de loep te nemen hebben onze leerlingen leren kijken en luisteren zonder vooroordeel. Onze leerlingen hebben een brede blik en kunnen zaken goed verbinden. Ook hebben zij verschillende ambachtelijke vaardigheden ontwikkeld en kennis gemaakt met verschillende kunstdisciplines. Door de vele projecten waarin onze leerlingen acht jaar lang ondergedompeld zijn leerden zij initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, en goed samen te werken en samen te spelen met kinderen en volwassenen van verschillende leeftijden.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool Triangel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • normen en waarden
  • samenwerken en zelfstandigheid
  • grote ouderbetrokkenheid
  • kunst en cultuur
  • toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel zitten er 100 leerlingen bij ons op school. De kleinschaligheid, de kwaliteit van het onderwijs en het profiel van onze school hebben gezorgd voor een groei van het aantal leerlingen.

Leerlingenraad

Op de Triangel wordt gewerkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren. De leerlingenraad mag advies geven en meedenken. De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen. Zij worden gekozen voor duur van 2 jaar. Alle leerlingen vanaf groep 5 kunnen zichzelf beschikbaar stellen. Zij leggen aan hun eigen groep uit waarom zij graag in de leerlingenraad willen. De verkiezing wordt in de eigen groep gehouden onder leiding van de leerkracht. De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen met de directeur. Waarom een leerlingenraad? De leerlingen hebben een eigen stem binnen de school zodat ze weten dat ze meetellen, spelenderwijs maken zij kennis met democratische beginselen. De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken worden bevorderd, de leerlingen krijgen beter inzicht in de organisatie van de school. De leerlingenraad helpt met het bevorderen van de kwaliteit van de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven