De Wereldweide

Clematisstraat 10 8091 VK Wezep

  • Interne verbouwing, nieuwe frisse uitstraling.
  • In de huishoek ontdekkend leren.
  • Werken aan opdrachten, samen overleggen. Leren van en met elkaar.
  • Spelen in de huishoek, om zo de wereld te ontdekken.
  • Welk doel heb jij voor jezelf gesteld de komende tijd?

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina in vensters van De Wereldweide.

De Wereldweide is een Dalton Kindcentrum, waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. Kinderen leren hier -net als op andere scholen- spelling, rekenen en andere schoolvakken. Als Dalton Kindcentrum voegen we een unieke aanpak toe die je kind op meerdere vlakken helpt groeien.
En als Kanjerschool en Microsoft Showcaseschool geven we zelfs nóg iets extra's mee. Namelijk dat samen leren en samen leven hand in hand gaan. Dat durven zijn, van elkaar leren, elkaar aanspreken op gedrag en je bewust zijn van je omgeving.
Wilt u dat uw kind met een brede blik de wijde wereld leert kennen? Komt u dan eens kijken op onze kleine gezellige school!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Microsoft showcase school
  • Early bird - Engels
  • Gezonde school
  • Kanjerschool
  • Dalton Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de Wereldweide is groeiend. Na een dip in 2015 kiezen steeds meer ouders voor het onderwijs op onze school. We hebben een diverse populatie. De kinderen komen hoofdzakelijk uit de kern Wezep, maar ook kinderen uit andere kernen van de gemeente Oldebroek en Hattem komen naar de Wereldweide.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven