Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Singel 43 4554 CP Westdorpe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

In het kort

Toelichting van de school

Voor meer informatie over deze school kunt terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemming
  • Betrokkenheid
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool in het dorp Westdorpe en tellen jaarlijks zo'n 90 tot 100 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanwege COVID19 zullen we schooljaar 2020-2021 tijdelijk beginnen met het draaien van een continurooster. We kiezen hierbij voor het 5-gelijke-dagen model, waarbij de kinderen van 8.30 - 14.00 uur op school zijn. Daarnaast verplichten we dat ouders hun kind(eren) laten overblijven op school, zodat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn van en naar school.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven