Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Singel 43 4554 CP Westdorpe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Kreeke is de enige school in Westdorpe. Op dit moment zijn we bezig met een drietal belangrijke zaken. We leggen ze hieronder kort even uit:

  1. IKC Ontwikkeling : In schooljaar 2020-2021 zijn we begonnen met onze IKC Ontwikkeling. Dit is in samenwerking met kinderopvang uit het dorp, Natuurkidz. De bedoeling is dat we officieel vanaf schooljaar 2024-2025 samen verder gaan als 1 IKC. Echter, in de tussenliggende periode willen we alle processen harmoniseren.
  2. Vernieuwbouw : Vanaf september 2023 zal het hoofdgebouw volledig worden vernieuwd en zal er een stuk worden aangebouwd. Bedoeling is dat dit nieuwe gebouw medio 2024 klaar is. We zullen dan verder gaan als 1 IKC in 1 gezamenlijk gebouw. Dit schooljaar gebruiken we om, in samenspraak met medewerkers van Natuurkidz, architect en gemeente Terneuzen tot een ontwerp te komen en te starten met de bouw. Het betekent ook dat we tijdelijk als 1 school zullen huisvesten in het gebouw aan de Kreek.
  3. Leren Anders Organiseren : Als team zullen we komend schooljaar gaan onderzoeken en proeftuinen om ons onderwijs anders te organiseren. We zullen hierbij gaan werken vanuit Leerlijnen en methodes meer loslaten, maar zullen ook ons personeel nog effectiever inzetten. Dit alles om nog meer aan de behoeftes van de leerlingen toe te komen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Doorgaande Ontwikkeling
  • Verbinding
  • Toegankelijk
  • Afstemming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool in het dorp Westdorpe en tellen jaarlijks zo'n 90 tot 100 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven