Lourdesschool

Jisperweg 52 1464 NG Westbeemster

Schoolfoto van Lourdesschool

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Lourdes biedt ruimte om te leren en te creëren.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen en schoolregels. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.   Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).  

Wij wensen iedereen een prettig schooljaar op Kindcentrum Lourdes toe!

Namens het team van Kindcentrum Lourdes,  

Anne-roos Mulder-Dijkstra
Directeur    
Westbeemste


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte 'Een zee van groen'
  • Kleinschalig 'Aandacht'
  • ECO-school 'Duurzaamheid'
  • Eigenaarschap 'Talent'
  • Betrokken 'Sociaal'

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven