Lourdesschool

Jisperweg 52 1464 NG Westbeemster

Schoolfoto van Lourdesschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt door het personeel aangevraagd bij Blosse en er wordt, indien beschikbaar, een vervanger vanuit de flexpool ingezet. Vervanging wordt centraal geregeld via de vervangingsmanager van Blosse.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samenstelling van het team

De groepsleerkrachten verzorgen alleen of als duo het onderwijs in de groepen.
Alle groepsleerkrachten die gym geven, zijn in het bezit van het certificaat/diploma bewegingsonderwijs. Elke groep krijgt twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs aangeboden. 

De IB-er (intern begeleider) is belast met de coördinatie van de ondersteuning en vormt samen met de directrice het managementteam. 

De onderwijsondersteuners werken met de leerlingen die extra aandacht behoeven vanwege specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen de onderwijsondersteuners de leerkrachten in de groepen zodat elk kind de aandacht krijgt die het verdient. 

De administratief medewerker ondersteunt de directie met de administratie.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, zij is 4 dagen in de week op school aanwezig (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Bij haar afwezigheid kunt u zich wenden tot de IB-er of één van de groepsleerkrachten.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de jaarinfo waarin alle namen van het team worden vermeldt. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen op onze school krijgen de ondersteuning die passend is: zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig.

Wat de school aan kan bieden zonder ondersteuning van buiten valt onder de basis- en lichte ondersteuning.
Wij hebben aanpakken voor:

Leerlingen met een specifieke behoefte aan: een leeromgeving die voorspelbaar en gestructureerd is,uitdagend en aangepast onderwijs binnen een eigen leerlijn, een uitdagende, verdiepende en verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum, een taalrijke leeromgeving, passend leesonderwijs en passend rekenonderwijs.

Wanneer voor een leerling ondersteuning van buiten nodig is, hebben wij, samen met de ouders,overleg met de onderwijsconsulent van het Samenwerkingsverband.

Wij bekwamen ons verder in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en meerkunners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven