Openbare Basisschool Vinckhuysen

Kanaaldijk 3 1486 MG West-Graftdijk

 • Het schoollied zingen met de hele school. Vanwege het mooie weer lekker buiten. Op de website is het lied te beluisteren.
 • De wilgentipi voor het groene schoolplein wordt gevlochten.
 • De voorkant van de school gezien vanaf de Kanaaldijk.
 • De ingang voor groep 1 t/m 3 en het plein grenzend aan de aula.
 • De achterkant van de school met het schoolplein en de ingang voor groep 4 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Vinckhuysenschool.

Dit SchoolVenster geeft u informatie over de Vinckhuysenschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Vinckhuysenschool is een onderdeel van de ISOB. De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk
 • Samen
 • Eigenaarschap
 • Duurzaam, groen en gezond
 • Werken in thema's

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • De school heeft een preventiemedewerker. Deze voert de geadviseerde werkzaamheden uit die uit de Risico-inventarisatie komen. Ook werkt hij zoveel mogelijk preventief.
 • De schoolregels zijn opgenomen in het Anti-pestprotocol. In de klas hangen de regels vanuit de Kanjertraining. In de klas worden aanvullende afspraken gemaakt met de leerlingen. Via ClassDojo (digitaal) verdienen kinderen punten.
 • Jaarlijks wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan mediawijsheid. Hieraan gekoppeld wordt ook het internetprotocol uitgedeeld en getekend door groep 5 t/m 8.

Terug naar boven