Openbare Basisschool Vinckhuysen

Kanaaldijk 3 1486 MG West-Graftdijk

  • Het schoollied zingen met de hele school. Vanwege het mooie weer lekker buiten. Op de website is het lied te beluisteren.
  • De wilgentipi voor het groene schoolplein wordt gevlochten.
  • De voorkant van de school gezien vanaf de Kanaaldijk.
  • De ingang voor groep 1 t/m 3 en het plein grenzend aan de aula.
  • De achterkant van de school met het schoolplein en de ingang voor groep 4 t/m 8.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 krijgt voor 1 maart het definitieve VO-advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (Cito), methodeafhankelijke toetsen, observaties en bevindingen van de leerkracht. In april maakt groep 8 de eindtoets (IEP). Deze toets dient als tweede onafhankelijk gegeven en kan leiden tot een heroverweging van het schooladvies, maar alleen als de eindtoets beter gemaakt wordt dan het schooladvies. Als uit de toets een lager advies komt dan het schooladvies, blijft het schooladvies staan.

In 2019 scoorden we met het groepsgemiddelde onder de norm die passend is bij onze leerlingpopulatie. Groep 8 bestond uit negen leerlingen. Twee leerlingen uit deze groep werken al een aantal jaar met op een vakgebied met een eigen leerlijn en één leerling stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Hoewel de gemiddelde groepsscore onder het landelijk gemiddelde lag, en ook onder de norm voor onze leerlingpopulatie, zijn wij niet verrast over de uitslag. De score is zoals verwacht als we kijken naar het verloop van de resultaten van de afgelopen jaren van deze groep. Door een gerichte aanpak hebben een aantal leerlingen een flinke groei doorgemaakt en ook het groepsbeeld laat een groei zien over de afgelopen jaren. We zijn er trots op dat we al onze leerlingen hebben kunnen begeleiden naar een voor hen passend niveau voor voortgezet onderwijs, ook de leerlingen bij wie het leren niet altijd gemakkelijk gaat.

In 2020 is vanwege het coronavirus geen eindtoets gemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks maken wij na de cito afnames een analyse van de cito opbrengsten op school-, groeps- en leerlingniveau. Aan de hand van de resultaten spreken wij actiepunten af. Deze bespreken wij met het hele team.

Trendanalyses maken een onderdeel uit van de cito-analyse. Ook deze worden met het hele team besproken. We bespreken jaarlijks elk vakgebied en bekijken hierbij ook de trendanalyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Vinckhuysenschool heeft een basisarrangement.

Terug naar boven