Openbare Basisschool Vinckhuysen

Kanaaldijk 3 1486 MG West-Graftdijk

  • Het schoollied zingen met de hele school. Vanwege het mooie weer lekker buiten. Op de website is het lied te beluisteren.
  • De wilgentipi voor het groene schoolplein wordt gevlochten.
  • De voorkant van de school gezien vanaf de Kanaaldijk.
  • De ingang voor groep 1 t/m 3 en het plein grenzend aan de aula.
  • De achterkant van de school met het schoolplein en de ingang voor groep 4 t/m 8.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Groep 8 krijgt voor 1 maart het definitieve VO-advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem (Cito), methodeafhankelijke toetsen, observaties en bevindingen van de leerkracht. In april maakt groep 8 de eindtoets (IEP). Deze toets dient als tweede onafhankelijk gegeven en kan leiden tot een heroverweging van het schooladvies, maar alleen als de eindtoets beter gemaakt wordt dan het schooladvies. Als uit de toets een lager advies komt dan het schooladvies, blijft het schooladvies staan.

In 2019 scoorden we met het groepsgemiddelde onder de norm die passend is bij onze leerlingpopulatie. Groep 8 bestond uit negen leerlingen. Twee leerlingen uit deze groep werken al een aantal jaar met op een vakgebied met een eigen leerlijn en één leerling stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Hoewel de gemiddelde groepsscore onder het landelijk gemiddelde lag, en ook onder de norm voor onze leerlingpopulatie, zijn wij niet verrast over de uitslag. De score is zoals verwacht als we kijken naar het verloop van de resultaten van de afgelopen jaren van deze groep. Door een gerichte aanpak hebben een aantal leerlingen een flinke groei doorgemaakt en ook het groepsbeeld laat een groei zien over de afgelopen jaren. We zijn er trots op dat we al onze leerlingen hebben kunnen begeleiden naar een voor hen passend niveau voor voortgezet onderwijs, ook de leerlingen bij wie het leren niet altijd gemakkelijk gaat.

In 2020 is vanwege het coronavirus geen eindtoets gemaakt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tweejaarlijks maken wij na de cito afnames een analyse van de cito opbrengsten op school-, groeps- en leerlingniveau. Aan de hand van de resultaten spreken wij actiepunten af. Deze bespreken wij met het hele team.

Trendanalyses maken een onderdeel uit van de cito-analyse. Ook deze worden met het hele team besproken. We bespreken jaarlijks elk vakgebied en bekijken hierbij ook de trendanalyses.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven