CBS 't Kompas

Hooftlanden 1 4251 BE Werkendam

Schoolfoto van CBS 't Kompas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Wij werken dagelijks aan een zo'n hoog mogelijke kwaliteit. Een onderdeel van de kwaliteit zijn de scores op (cito) toetsen van een kind. Voor ons is het erg belangrijk dat ieder kind onderwijs aangeboden krijgt dat bijdraagt aan zijn optimale ontwikkeling.
Volgt het kind zijn eigen ontwikkelingslijn en krijgt het de mogelijkheden om boven zichzelf uit te stijgen? Dan zijn wij trots op wat wij met het kind en zijn ouders hebben bereikt!
't Kompas is steeds beter in staat om kinderen die de einddoelen van groep 8 niet zullen behalen toch goed passend onderwijs te blijven bieden t/m groep 8. De kinderen werken op een bepaald moment toe naar hun eigen einddoelen (eigen leerlijn).
De leerlingen met een eigen leerlijn doen gewoon mee met de cito eindtoets.
Er kan gekozen worden om een kind niet mee te laten doen, maar dit is dan altijd in het belang van het kind en gebeurt niet om de schoolscore te beïnvloeden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Na de basisschool leren de kinderen verder op hun eigen niveau in het voortgezet onderwijs.
De leerlingen gaan naar verschillende scholen met wie wij actief samenwerken. Zo wordt er jaarlijks voor groep 8 een informatieavond georganiseerd waarin de middelbare scholen zich voorstellen. De leerlingen bezoeken de open dagen en kunnen naar de kennismakingsdagen voor de scholen voor voortgezet onderwijs.
Om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen ontvangt de middelbare school een onderwijskundig rapport waarin de belangrijkste informatie wordt gedeeld, zodat er sprake is van een doorgaande leerlijn.
Met enkele scholen vindt een warme overdracht plaats. Dan worden alle dossiers ook nog eens doorgesproken. Als een kind eenmaal op een middelbare school zit, vindt er rapportage plaats of het kind op het door ons ingeschatte niveau kan blijven. Met trots kunnen wij aangeven dat verreweg de meeste kinderen op het goede niveau zijn ingeschat en hun diploma behalen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven