CBS 't Kompas

Hooftlanden 1 4251 BE Werkendam

Schoolfoto van CBS 't Kompas

Het team

Toelichting van de school

De directie bestaat uit 2 (mannelijke) directeuren. De directie vormt een onderdeel van het Managementteam.
Met managementteam wordt versterkt met 2 Intern Begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg van hun bouw.
Daarnaast zijn er 2 teamleiders binnen onze school. De teamleiders zijn leerkrachten die daarnaast leiding geven aan hun bouw.
Zowel de teamleiders als de intern begeleiders zijn vrouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt er vervanging geregeld.

Deze vervanging gebeurt door:
* Een leerkracht die op school parttime werkt en een dag extra werkt;
* Een invaller die bij ons op school bekend is;
* Iemand die op dat moment niet voor de klas staat, maar wel lesbevoegdheid heeft;
* Het samenvoegen van groepen (al heeft dit geen voorkeur).
Het wordt echter steeds moeilijker om vervanging bij met name ziekte geregeld te krijgen. Wij hebben nog geen groepen naar huis hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

't Kompas werkt met leerstofjaarklassen. Door aantallen leerlingen en het totaal te kunnen formeren groepen zijn er naast de gecombineerde groepen 1/2 meestal 1 of 2 combinatieklassen. Enkele leerlingen werken voor de basisvakken groepsdoorbrekend. Daarnaast is er voor de (hoog-) begaafde leerlingen een op hen gericht aanbod, wat op een dagdeel buiten de basisgroep gegeven wordt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven