CBS 't Kompas

Hooftlanden 1 4251 BE Werkendam

Schoolfoto van CBS 't Kompas

In het kort

Toelichting van de school

CBS 't Kompas werkt dagelijks aan de ontwikkeling van ongeveer 240 leerlingen. Dit doen wij onder ons motto: De juiste koers voor ieder kind!
In het samenspel tussen leerkracht, leerling en ouders werken wij dagelijks aan de afstemming van het onderwijs.

Leerlingen geven aan met plezier naar school te komen. Er wordt lesgegeven volgens het gelijke dagenmodel (van 8.25 tot 14.00 uur elke dag les). We maken gebruik van leerpleinen. Op school werken we met PBS, het versterken van gewenst gedrag door belonen en benoemen van goed gedrag.

De kale cijfers zijn altijd een deel van het geheel. U bent altijd welkom op onze school voor een gesprek eventueel in combinatie met een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof, hoop, liefde
  • Leerstofjaarklassensysteem
  • Juiste koers voor ieder kind
  • Leerling, ouder, leerkracht
  • Leerpleinen / PBS school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Volgens verwachting blijft onze school de komende jaren rond de 235 leerlingen hebben. Onze school is onderdeel van Vlechtwerk.
In Vlechtwerk zijn naast 't Kompas onder meer het dorpshuis, Sovak (voor mensen met een verstandelijke beperking), een sporthal, de bibliotheek en de openbare Sigmondschool onder gebracht.

De indeling van onze school maakt het voor ons mogelijk dat kinderen op het centrale leerplein aan de slag kunnen. De instructie vindt plaats in de klas, maar kinderen kunnen daarna eventueel zelfstandig of in groepjes aan de slag op het leerplein.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven