KindCentrum Altweerterheide

Herenvennenweg 2 6006 SW Weert

  • Schoolfoto van KindCentrum Altweerterheide
  • Schoolfoto van KindCentrum Altweerterheide
  • Schoolfoto van KindCentrum Altweerterheide
  • Schoolfoto van KindCentrum Altweerterheide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen jaarlijks een online vragenlijst in. Als u op 'bekijk vragen en antwoorden' klikt ziet u de resultaten.
De gegevens worden door de Intern Begeleider geanalyseerd en met het team en de MR besproken. De resultaten kunnen aanleiding zijn om aanpassingen te doen in ons aanbod of in de begeleiding van leerlingen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een goede en prettige samenwerking met ouders is belangrijk voor ons. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het is fijn om te merken en hier ook te zien dat ouders de samenwerking, onze organisatie en ons aanbod positief ervaren. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven