Aloysiusschool

Sint Remigiusstraat 5 7595 AM Weerselo

Schoolfoto van Aloysiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een basisschool in het mooie dorp Weerselo. Onze school hoort bij Stichting Konot. Samen met basisschool de Kerkewei (Rossum), basisschool Bernardus (Saasveld), basisschool Willibrordus (Deurningen) vormen we de onderwijsgemeenschap, Het WEB. Onze school is een Katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor anders denkenden. Met een enthousiast team proberen wij onze visie te verwezenlijken.  

We willen een school zijn waar je veiligheid voelt, succes en plezier beleeft.

Kinderen en volwassenen werken samen in een ontwikkelingsgerichte omgeving.

Ieder kind haalt het beste uit zichzelf om optimaal te kunnen groeien.  

Onze deur staat altijd voor u open.

 

Locatieleider Esther Olde Meule

Directeur onderwijsgemeenschap (vacant)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een dorpsschool
  • Veiligheid Plezier en Succes
  • Ontwikkelingsgericht
  • The leader in me
  • Kind-Ouder-Leerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Aloysiusschool in het schooljaar 2023-2024 ligt tussen 220 en 235 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Aloysiusschool zijn Chantal Blockhuis en Merel Stevelink vertrouwenspersoon. 

De taken van de vertrouwenspersonen zijn:

Beleidsadviezen geven aan schoolleiding mede n.a.v. gemelde incidenten, altijd met een preventief doel.

Als klankbord fungeren voor collega’s die vragen hebben over pesten, ander ongewenst gedrag en de aanpak daarvan. Zij coördineert voor ongewenst gedrag.

Het aanspreekpunt ongewenst gedrag vangt de betrokkene op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt ongewenst gedrag eventueel naar andere medewerkers binnen of buiten de school.  

Informatie treft u ook aan in ons veiligheidsplan op website (www.alows.nl) en op de KONOT website (www.konot.nl) (ouders).

Terug naar boven