Aloysiusschool

Sint Remigiusstraat 5 7595 AM Weerselo

Schoolfoto van Aloysiusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leerkrachten wordt geregeld door het OBT / Mobiliteitscentrum te Borne.

https://www.obt.nl/Mobiliteitscentrum-ObT 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de Aloysiusschool wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het creëren van een veilige omgeving is hier een belangrijk uitgangspunt. De zorgplannen/overzichten dragen op een positieve manier bij aan het op maat bieden van onderwijs. Door dit planmatig uit te voeren en te evalueren kan er goed ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gericht aangeboden wat nodig is. Er wordt doelgericht en ontwikkelingsgericht gewerkt. Voor een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar onze website: www.alows.nl onder het kopje 'ons onderwijs' treft u het schoolondersteuningsprofiel aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagopvang / kindercentrum (peuterspeelzaal)

De meeste leerlingen komen van kindercentrum Small Steps, Raadhuisstraat. Met de leidsters van dit kindercentrum wordt regelmatig contact onderhouden en overleg gevoerd over praktische afspraken en met name over de peuters en kleuters.

Zorg voor jonge kinderen.

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar , zonder dat er sprake is van versnellen, blijven zitten of een verlengde kleuterperiode. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van het kind met behulp van het observatie/registratie systeem KIJK. Zie hiervoor ook het protocol: 'Najaarskinderen' op de website van de Aloysiusschool www.alows.nl

Terug naar boven