WSKO St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

In het kort

Toelichting van de school

WSKO St. Jozefbasisschool is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. www.wsko.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • richting
  • ruimte
  • groei
  • eigenheid
  • welkom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozefbasisschool heeft ruim 440 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Er is veel interesse voor onze school. De meeste leerlingen wonen in Wateringen, met name in de wijk Essellanden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties door de voor- en naschoolse opvang van Kinderopvang ZON!.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven