WSKO St. Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

In het kort

Toelichting van de school

WSKO St. Jozefbasisschool is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 16 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze school: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. Actuele informatie vindt u op de website van onze school. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijke aandacht
  • onderwijs op maat
  • sociaal sterk
  • talentontwikkeling
  • toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozefbasisschool heeft ruim 430 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Er is veel interesse voor onze school. De meeste leerlingen wonen in Wateringen, met name in de wijk Essellanden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
431
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties door de voor- en naschoolse opvang van Kinderopvang ZON!.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven