Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School

Pieter van der Plasstraat 22 2291 SE Wateringen

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School

Het team

Toelichting van de school

Naast de groepsleerkrachten zijn/is er op onze school vakleerkrachten gymnastiek, remedial teachers, twee intern begeleiders, taal-en rekenspecialist(en), een ICT coach, een dyslexiespecialist en een administratief medewerker.

Doordat de school groeit komen steeds meer jonge leerkrachten ons team versterken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich afmeldt bij de directeur, wordt in eerste instantie geprobeerd een invalleerkracht voor de groep te zetten. Lukt dat niet, dan wordt de betreffende groep in groepjes leerlingen over de andere groepen verdeeld. In principe worden geen leerlingen naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de school zitten ongeveer 407 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 18 groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust gemengd, zodat er een heterogene groep ontstaat. De oudere kleuters kunnen dan de jongste kleuters helpen en de instroom kan beter worden verdeeld. In de groepen 1 t/m 8 zitten gemiddeld 24 leerlingen. Dit kan natuurlijk per leerjaar verschillen. Er kan worden gekozen voor assistentie binnen de groep. Dan zal er voor een groep gedurende een aantal uren een extra leerkracht zijn, die ofwel binnen de groep helpt of een groepje kinderen apart neemt.

Voor ons is het pedagogisch klimaat binnen de groep van grote waarde. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en competent voelen en daardoor optimaal kunnen presteren. Het onderwijs proberen we daarom uitnodigend te maken met ruimte voor eigen keuzes, samenwerken en zelfstandigheid. We werken in de onderbouw in heterogene groepen en speciaal ingerichte hoeken. Door in de midden- en bovenbouw, naast de klassikale instructie, zoveel mogelijk te werken met het directe instructiemodel kunnen we ervoor zorgen dat we differentiëren in instructie en tijd, waardoor beter aangesloten kan worden op het ontwikkelingsniveau van een leerling. De leerkracht hanteert coöperatieve werkvormen om het leren en de verwerking van de leerstof voor de leerlingen boeiend en uitdagend te maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor alle vak/ontwikkelingsgebieden voldoen we aan het aantal uren die volgens de wet gemaakt moeten worden. De leerlingen maken meer uren in het schooljaar, dit zijn de marge uren om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 en 4 maken 23.30 uur:

Voor alle vakgebieden voldoen we aan het aantal uren die volgens de wet gemaakt moeten worden. De leerlingen maken meer uren in het schooljaar, dit zijn de marge uren om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen.

De groepen 5 t/m 8 maken 25.75 uur:

Voor alle vakgebieden voldoen we aan het aantal uren die volgens de wet gemaakt moeten worden. De leerlingen maken meer uren in het schooljaar, dit zijn de marge uren om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

zie download

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De gedragsspecialist en de kindercoach zijn zich verder aan het scholen om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE

Groep 1 en 2 maken gebruik van de methode Kleuterplein. Deze methode voldoet aan de criteria voor een goede uitvoering van VVE zoals aangegeven in de QuickScan van de Onderwijsinspectie.

Kinderopvang in Brede School Pieter van der Plas

Villa Okidoki biedt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in Brede School Pieter van der Plas. De opvang vindt plaats in een eigen gedeelte van het gebouw met aangrenzend een natuurlijke buitenspeelplaats. Er is een goede samenwerking tussen kinderopvang en school. Peuters en kleuters werken regelmatig aan een zelfde thema. Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met de basisschool.

Terug naar boven