Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School

Pieter van der Plasstraat 22 2291 SE Wateringen

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Pieter van der Plas School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Pieter van der Plasschool.

De Pieter van der Plasschool is een open christelijke basisschool met ongeveer 429 leerlingen. Wij willen een school zijn waarin een kind zich thuis voelt, zich geborgen voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Van daaruit kan het kind zijn of haar talenten ontdekken en ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een zelfstandige manier kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving. De kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken voor problemen en hier de verantwoordelijkheid voor te dragen. Ieder kind is uniek, kinderen verschillen van elkaar. Daarom passen wij ons onderwijs aan op de behoeften van het kind. De Pieter van der Plasschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. Er wordt dagelijks gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en aan de maximale ontwikkeling van elk kind. Op de Pieter van der Plasschool krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 vroeg vreemde talen onderwijs namelijk Engels.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Christelijke identiteit
 • Adaptief onderwijs
 • Ieder kind telt
 • Onderzoekend leren
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment telt onze school ongeveer 429 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Toelichting op de Tussenschoolse Opvang:

Op de Pieter van der Plas wordt de Tussenschoolse Opvang verzorgd door Kinderopvang ZON!

Organisatie tussen de middag- en ochtendpauze

 • Er is 40 minuten middagpauze.
 • De kinderen eten 20 minuten in de klas.
 • Hierna gaan zij 20 minuten onder begeleiding buitenspelen.
 • Er zijn groepen die eerst gaan buitenspelen en daarna gaan eten en er zijn groepen die eerst gaan eten en daarna gaan buitenspelen, zodat de kinderen voldoende bewegingsvrijheid op het schoolplein hebben.
 • Leerlingen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee.
 • Kinderopvang ZON! en een aantal ouders houden toezicht op het plein.
 • Het overblijven is niet verplicht. Kinderen kunnen desgewenst thuis gaan eten. Deze optie geldt dan voor alle overblijfdagen van de week.

Financiële bijdrage

Om de Tussenschoolse Opvang te kunnen bekostigen, wordt per schooljaar een bijdrage gevraagd van € 95, – per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor een vergoeding voor Kinderopvang ZON! en ouders die toezicht houden en de aanschaf van spelmateriaal. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd, die in het teken staat van ontwikkelen, ontdekken en leren. Kinderen moeten veilig zijn op school, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Schoolklimaat en veiligheid is opgenomen in het Veiligheidsplan.

Terug naar boven