Chr Basisschool Arcade

Het Horseler 1 7232 GA Warnsveld

Schoolfoto van Chr Basisschool Arcade

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS Arcade!

Onze kerntaak is goed onderwijs verzorgen. "Goed onderwijs" houdt in dat er een stevige basis wordt gelegd voor de groei van uw kind naar volwassenheid. Er wordt een fundament gelegd voor een passende vervolgopleiding en hun verdere loopbaan.

CBS Arcade hanteert een aantal leidende principes voor "goed onderwijs". Zo streven wij ernaar dat elk kind alle kansen krijgt die bij de eigen ontwikkeling passen. Dat betekent kansen zien en benutten om uw kind te helpen groeien. Belangrijke kernwaarden daarbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.

Het is belangrijk dat uw kind op een school zit of komt waar het zich thuis voelt, plezier kan maken en waar het zich optimaal kan ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Creatieve vaardigheden
  • Eigen verantwoordelijk
  • Snappet en IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%.

Elk jaar levert de school een groep in. Er is nog een enkele groep dubbel.  De instroom per jaar is 1 groep van ongeveer 28 leerlingen. Momenteel  ( 2021-2022)  telt CBS Arcade  groepen. Op dit moment zitten  er 237 leerlingen op school.

Binnenkort start de 0 groep bij de kleuters.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS Arcade hanteert het 5 gelijke dagen model (5GDM). Dit betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheidsplan, Anti-pestprotocol en meldcode Kindermishandeling staan allemaal vermeld in het Arbobeleidsplan en veiligheidsplan van Gelderveste.

Terug naar boven