Chr Basisschool Arcade

Het Horseler 1 7232 GA Warnsveld

Schoolfoto van Chr Basisschool Arcade

Het team

Toelichting van de school

Waar gesproken wordt over landelijk gemiddelde gaat het over de gemiddelde schoolgrootte van scholen in Nederland. Het onderdeel LIO (leraar in opleiding) geeft 0 aan. Wij vinden opleiden in de school belangrijk en geven jaarlijks meerdere studenten de kans bij ons te leren. Dit is niet in de tabellen verwerkt.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen het ziekteverzuim op school laag te houden. Het ene jaar lukt dit beter dan het andere jaar. Bij ziekte of scholing van een leerkracht komt er een invalleerkracht. Voor het inzetten van vervanging maken we gebruik van het PON ( personeelscluster Oost-Nederland. Wanneer dit niet mogelijk is, proberen we dit intern op te lossen. We proberen ervoor te zorgen dat er geen kinderen naar huis gestuurd hoeven worden bij ziekte van een van de leerkrachten. Mocht dit, in het uiterste geval, toch nodig zijn, worden de ouders een dag van tevoren op de hoogte gesteld. Ook wordt het College van Bestuur hiervan op de hoogte gesteld. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

de uren invulling staat niet vast. De kinderen delen hun eigen tijd in.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren invulling staat niet vast. De kinderen kunnen hun eigen tijd invullen.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven