Kindcentrum Adriaan van den Ende

Klaprooslaan 2 7231 HJ Warnsveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum Adriaan van den Ende
  • Schoolfoto van Kindcentrum Adriaan van den Ende
  • Schoolfoto van Kindcentrum Adriaan van den Ende
  • Schoolfoto van Kindcentrum Adriaan van den Ende
  • Schoolfoto van Kindcentrum Adriaan van den Ende

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum Adriaan van den Ende in Warnsveld. Dit SchoolVenster geeft u een beknopt beeld van onze openbare school, leerlingen, resultaten en bedrijfsvoering.

In Kindcentrum Adriaan van den Ende werken sinds 2019 kinderopvangorganisatie Small steps en school samen. Wij bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, op basis van een gezamenlijke pedagogische visie, in samenspraak met ouders en in overleg met elkaar. In het (nieuwe) open gebouw, onze "ruimte om samen jezelf te zijn", zien kinderen de omgeving en ziet de omgeving hen. Door te leren vanuit een herkenbare context snappen, voelen, zien en horen zij beter wat en waarom ze leren. We stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, initiatieven te nemen en keuzes te maken. Sociale kwaliteiten spelen een belangrijke rol: wij hebben hoge verwachtingen aangaande het zorgen voor jezelf en de omgang met elkaar. 

Een uitgebreider beeld van ons onderwijs, de ontwikkeling van sociale competenties en leiderschap bij onze leerlingen krijgt u op onze website: www.adriaanvandenende.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen jezelf zijn
  • het beste naar boven halen
  • regie over eigen ontwikkeling
  • sociale kwaliteiten
  • plezier en fijne sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal stijgt, in tegenstelling tot het aantal basisschoolleerlingen in onze gemeente. De kinderen (265 kinderen op teldatum 01-10-2015) in groepen 1 t/m 8 zijn dit schooljaar (2015-2016) verdeeld over 12 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan kinderen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.15 - 15.15 uur naar school. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn ze vanaf 12.30 uur vrij.  In ons Kindcentrum bieden wij uitgebreide opvangmogelijkheden buiten schooltijd. Op www.adriaanvandenende.nl leest u hierover meer. Dit schooljaar worden onze schooltijden onder de loep genomen door een ‘denktank’ van ouders en teamleden. Uit het tevredenheidonderzoek en gesprekken met ouders is gebleken dat ouders behoefte hebben aan een wijziging van schooltijden. De denktank gaat tevens onderzoeken of bijvoorbeeld een doorgaande lesdag met lunch op school voor alle kinderen mogelijk en beter passend is voor onze kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven