KC De Lisdodde

Siebenweg 14 7946 AD Wanneperveen

Schoolfoto van KC De Lisdodde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof vangen wij zoveel mogelijk intern op. Wanneer dit niet mogelijk is dan kunnen wij gebruik maken van een invalpool vanuit ons schoolbestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We starten met Engels vanaf groep 1.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Blink WO: aardrijkskundige, geschiedenis, natuur & techniek.

Daarnaast:

*Vanaf gr 4 werken we vanuit talentateliers. 

*Kanjertraining

*Verkeer

*themaopeningen met verwerking vanuit Kleur

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met de ondersteuningsmogelijkheden van zowel stichting Op Kop als Accrete.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben meer expertise nodig m.b.t. motorische ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven