Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

Zeemanstraat 1 6706 KA Wageningen

  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

De school heeft jonge en oudere leerkrachten. Jonge leerkrachten hebben nieuwe ideeën en zorgen voor vers bloed in het team. De Margrietschool prijst zich gelukkig met ook oudere, ervaren leerkrachten. Het hechte team is leergierig en daadkrachtig. Voor en na schooltijd lopen de teamleden buiten om contact met ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zowel leerkrachten als directie zijn zoveel mogelijk beschikbaar voor gesprek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, zoeken wij zo spoedig mogelijk vervanging. Dit is niet altijd gemakkelijk. De Margrietschool is aangesloten bij het IPPON Personeelsdiensten, een vervangingspool, waarvandaan invalleerkrachten opgeroepen kunnen worden. Indien er geen invaller beschikbaar is, zullen we een groep moeten verdelen over de andere groepen. Pas in het uiterste geval sturen we de leerlingen naar huis, maar waar mogelijk niet zonder dit de ouders vooraf te hebben gemeld. Bij langdurige ziekte van een collega zoeken we naar de oplossing die voor de kinderen meeste rust en continuïteit geeft. Dan kan soms betekenen dat er met personeel moet worden geschoven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Margrietschool heeft vanaf groep 3 geen combinatiegroepen: een enkele groep 3, 4, 5 ,6, 7 en 8.

Bij de kleuters kiezen we bewust voor een combinatie van 1-2A en 1-2B. In het voorjaar start een instroomgroep 1C.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep 3 zijn de vakken Taal en Lezen gecombineerd.

Onder Lezen valt technisch lezen en begrijpend lezen.

Onder Taal valt ook Spelling.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie ondersteuningsprofiel (bijlage)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Margrietschool is gekoppeld aan Kinderdagverblijf Beestenboel. Dat is een zgn. Spelenderwijsvoorziening, dus opvang met gedegen programma.

Terug naar boven