Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

Zeemanstraat 1 6706 KA Wageningen

  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • aandacht voor het gehele kind
  • hoofd, hart & handen
  • veiligheid
  • creativiteit, samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Margrietschool stijgt al jaren gestaag. De school heeft een goede naam in de buurt vanwege haar kleinschaligheid, de open sfeer en de goede zorg voor leerlingen. Een deel van de ouders kiest voor de Margrietschool vanwege haar christelijke identiteit. De Margrietschool heeft ook leerlingen uit andere landen, van wie de ouders een poosje aan de Wageningen Universiteit komen studeren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De eigen leerkrachten lunchen in het eigen klaslokaal met hun groep. Hieraan zijn voor ouders geen kosten verbonden. Er is een half uur pauze: een kwartier eten en een kwartier buiten spelen. Kleuters hebben meer tijd om te eten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven