Basisschool De Elsenhof

van den Elsenplein 17 4845 EB Wagenberg

Schoolfoto van Basisschool De Elsenhof

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijkheid en structuur
  • Samen
  • Resultaat gericht
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Maatschappij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een landelijke trend is dat het leerlingenaantal daalt. Deze trend is niet zichtbaar op onze school. Wel zien we steeds een wisseling per leerjaar qua aantallen leerlingen. Daardoor passen we ook ieder jaar de samenstelling van de groepen aan. We hopen dat het bouwplan "de Elsakker" snel van start zal gaan. Dit zal m.b.t. het leerlingenaantal van de school zeker positieve gevolgen gaan hebben.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen voor het team. Alle leerlingen zijn dan vrij

Vrij 15-10-2021 dag

Do  11-11-2021 dag

Ma 06-12-2021 dag

Ma 14-02-2022 dag  

Wo 09-03-2022 ochtend

Vrij 15-04-2022 dag

Wo  25-05-2022 dag

Vrij 24-06-2022 dag

Vrijdag voor Kerst en de laatste schooldag om 12.00 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven