Christelijke basisschool TOV

Parklaan 7 2742 MG Waddinxveen

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van christelijke basisschool TOV. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

CBS TOV is een school met een vernieuwend onderwijsconcept, het unitonderwijs. Er wordt gewerkt met stamgroepen in vier units. Leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Kinderen werken op hun eigen ontwikkelingsniveau. Per vakgebied zijn de groepen leerlingen verschillend, omdat we kijken naar het leerniveau. Zo komt op onze school elk kind tot zijn recht. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Goede zorg en begeleiding
  • Zelfstandig en doelgericht
  • Kijkend naar onderwijsbehoefte
  • Unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De TOV staat in de nieuwbouwwijk Park Triangel in Waddinxveen. Dat betekent dat onze school vooral leerlingen heeft van de wat hogere middenklasse en van de doorsnee middenklasse. Het aantal leerlingen was op 1-08-2022 325 leerlingen. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar flink toegenomen en zal nog meer toenemen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In januari 2015 is onder de ouders een ouderpeiling gehouden of ouders de schooltijden wilden veranderen.
Bijna 60% van de ouders koos voor handhaving van het huidige lesrooster.
In 2018 is er weer een ouderpeiling gehouden en is er gekozen voor het vijf gelijke dagen model. Dit is ingevoerd in het schooljaar 2019/2020

Voorschoolse en naschoolse opvang kan worden ingekocht bij Quadrant. Quadrant zit bij ons in het gebouw. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven