Christelijke basisschool TOV

Parklaan 7 2742 MG Waddinxveen

 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerling populatie van de Koningin Beatrixschool is heel divers. In de groep 8 van 2013-2014 zaten leerlingen die dagelijks extra uitdaging en verrijking kregen. Zij behaalden een hoge CITO score. Er waren ook leerlingen die met veel extra zorg en begeleiding de basisschool met een vmbo-advies verlieten. Dit verklaart de gemiddelde CITO eindscore van dit schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

CbsTOV besteedt veel aandacht aan het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In samenspraak met ouders bekijken we welke school het beste past bij iedere leerling en zijn of haar talenten. In de afgelopen jaren gingen onze leerlingen onder meer naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

 • Coenecoop College in Waddinxveen
 • Goudse Waarden Gouda
 • Wellant College In Boskoop

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school werkt met gepersonaliseerd leren. Wij werken vanuit de drie pijlers van Biesta: socialisatie, personificatie en kwalificatie.

Socialisatie bestaat uit het leren en voorleven van sociaal gedrag. Wij leren de leerlingen respect te hebben voor elkaar en de leerkrachten. We leren ze hoe ze contacten kunnen maken, hoe ze zichzelf kunnen presenteren en hoe ze sociale mensen worden.

Personificatie is de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We leren ze hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, wat hun kwaliteiten zijn, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Kortom we hopen dat aan het eind van hun schoolcarrière op deze school de leerlingen sterk in hun schoenen staan. 

Kwalificatie is het leren. We geven onderwijs waarbij de leerlingen op leergebied het maximale uit zichzelf halen, zodat iedere leerlingen uitstroomt naar een middelbare school die passend is bij zijn of haar kunnen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zelfstandige leerlingen
 • Sociale leerlingen
 • Zelfbewuste leerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven