Christelijke Basisschool d'n Akker

Groene Kruisstraat 12 4414 AL Waarde

Schoolfoto van Christelijke Basisschool d'n Akker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van de Christelijke Basisschool d’n Akker. De gegevens van onze school zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van de school zelf. Als het nodig is geeft de school een toelichting op de cijfers en de gegevens.

Door deze manier van werken biedt SchoolVenster u een betrouwbare informatie over de school. Op dit moment krijgt u nog maar een deel van de informatie.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven