Christelijke Basisschool d'n Akker

Groene Kruisstraat 12 4414 AL Waarde

Schoolfoto van Christelijke Basisschool d'n Akker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van de Christelijke Basisschool d’n Akker. De gegevens van onze school zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van de school zelf. Als het nodig is geeft de school een toelichting op de cijfers en de gegevens.

Door deze manier van werken biedt SchoolVenster u een betrouwbare informatie over de school. Op dit moment krijgt u nog maar een deel van de informatie.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had op de laatste teldatum (1 februari 2023) 141 leerlingen. De laatste jaren is dit aantal ongeveer stabiel.  Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit het dorp Waarde, maar ook uit de omgeving en Gawege.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven