Juliana van Stolbergschool

Woeringenlaan 20 5144 CJ Waalwijk

  • De school is gehuisvest in een brede school waarin opvang en onderwijs geïntegreerd zijn.
  • Om de school heen is een natuurleertuin aangelegd waarin kinderen kunnen spelen en ontdekken.
  • De school is in oktober 2013 geopend.
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. Naast de informatie over onderwijskundige opbrengsten en andere kengetallen, willen we u vertellen wie we zijn en wat wij in ons onderwijs belangrijk vinden.

Vanuit het motto “Wie ont-moet, bereikt meer - samen voor jou!”, willen we vorm en inhoud geven aan ons onderwijs en het kind in ontwikkeling laten komen. We staan voor betekenisvol onderwijs, waarin er naast het aanleren van de basisvaardigheden ook aandacht is voor samenwerken, spel en onderzoeksactiviteiten om te komen tot kritisch denken en handelen. We willen de kinderen bewust maken van de “eigenheid” van ieder mens en we vinden het belangrijk dat kinderen leren om respect en oog te hebben voor elkaar.

Speerpunten binnen onze school zijn: "Sociale veiligheid", “Natuurlijk Engels” in alle groepen (VVTO-label), Verkeersveiligheid (BVL-label), Praktisch Reken en Wiskunde Onderwijs (PARWO) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Om de school heen ligt een prachtige natuurleertuin waarin de kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. In het gebouw is opvang en onderwijs gerealiseerd. We ontwikkelen ons tot een Integraal Kind Centrum (IKC).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants-Christelijk
  • Vroeg Vreemde Talen Onderwijs
  • Sociale Veiligheid
  • Natuurleertuin
  • HB-onderwijs/Bouwplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal op de Juliana van Stolbergschool stabiel blijft. Wel hebben we te maken met regulering. In schooljaar 2023/2024 zijn de leerlingen verdeeld over 15 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om voldoende effectief met onze onderwijstijd om te gaan, werken we met een inlooptijd. Dit betekent dat 5 minuten voor de aanvang van de schooltijd de bel voor de eerste keer gaat. De kinderen komen naar binnen en zoeken hun plaats in de klas op. Bij de tweede bel gaan we daadwerkelijk met de les beginnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool kent een laagdrempelig schoolklimaat en besteedt veel aandacht aan de veiligheid van kinderen. Daarvoor is op de school een opgeleide coördinator sociale veiligheid aanwezig.

Terug naar boven