Rooms Katholieke Basisschool Besoyen

Van Duvenvoordestraat 13 5141 BP Waalwijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Besoyen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ons speerpunt voor 2021-2022 was om de leerlingtevredenheid over het aanbod te verhogen.

Dit is gelukt, de leerlingen scoren nu een ruime 8 op het aanbod.

Uit de analyse komen geen directe actiepunten.

Komende jaren gaan we alles op alles zetten om de goede resultaten te borgen!

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De algemene conclusie van de tevredenheidspeiling die onder ouders en verzorgers van BS Besoyen is uitgezet is zeer positief.

Alle scores zijn boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van onze stichting.

Toch halen wij verbeterpunten uit de analyse:

Waar zijn ouders zeer tevreden over?

- Ons onderwijs

Leerlingen leren voldoende, de school heeft leerlingen goed in beeld, er wordt voldoende afgestemd op verschillen en er wordt goed onderwijs gegeven.

- Welbevinden van leerlingen

Ouders en verzorgers zijn tevreden over de veiligheid in school en op het plein en zijn van mening dat er een prettige sfeer in de klas aanwezig is.

- Ervaring met leiderschap 

Communicatie vanuit de directie en de bereikbaarheid van directie worden als positief ervaren.

- Ervaring met de leerkrachten

De vakbekwaamheid van leerkrachten wordt gezien.


Wat moet beter? 

- Contact met leerkrachten

De tevredenheid over het contact met de groepsleerkrachten wordt minder positief ervaren dan vorig jaar. Nog steeds bovengemiddeld, maar toch willen we graag onderzoeken waar dit aan ligt.

- Partnerschap

Ouders voelen zich minder welkom in de school dan voorheen en zouden graag meer samenwerking met de school willen zien. Ook in dit geval zijn onze scores bovengemiddeld, desalniettemin willen we dit optimaliseren.

De verbeterpunten worden door directie en MR opgepakt en vertaald in actiepunten voor het schooljaar 2022-2023.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven