OBS De Piramide

Van de Pollstraat 2 5262 XE Vught

Schoolfoto van OBS De Piramide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de tevredenheid van onze leerlingen te meten, nemen wij bij de kinderen in groep 6,7 en 8 een vragenlijst af.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de tevredenheid van onze ouders te meten, nodigen wij alle ouders uit om een vragenlijst in te vullen. Deze is uitgezet onder de 226 gezinnen die onze school bezoeken. Hiervan hebben 164 gezinnen een vragenlijst ingevuld wat resulteert in een responspercentage van 73%.
Tevredenheid
7,8

Terug naar boven