OBS De Piramide

Van de Pollstraat 2 5262 XE Vught

Schoolfoto van OBS De Piramide

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Piramide werkt vanuit een groot hart voor kinderen, iedere dag met plezier samen aan ontwikkeling.

Naast de formatie in de groepen, zetten teamleden expertise in t.b.v. de ontwikkeling van de kinderen van onze school: Remedial Teaching, NLP coach, trainers meer- en hoogbegaafdheid, taalcoach, leerkracht ondersteuners in de groepen, leerkracht leesdossier en leesbevordering, ICT-ers, Wish trainers weerbaarheid, Intern begeleider met othopedagogische achtergrond, intern begeleider als gedragsdeskundige.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school werkt samen met de vervangerspool Driessen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven