OBS De Piramide

Van de Pollstraat 2 5262 XE Vught

Schoolfoto van OBS De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom in het SchoolVenster van OBS De Piramide

Wat leuk dat u het SchoolVenster van De Piramide bekijkt!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Kunnen wij iets betekenen, vertel het ons!

U kunt bellen met 073-6843843 of mailen naar info@obs-depiramide.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief Onderwijs
  • Doe LAB voor meerbegaafdheid
  • Onderzoekend ontwerpend leren
  • ICT good practice school
  • Lessen in Geluk: Gelukskoffer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Piramide werkt in het gebouw samen met Kinderopvang/BSO Onder de Pannen. Samen vormen wij een Kindcentrum. Kinderen van 0-12/13 jaar kunnen van 7 tot 18.15 uur spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten. Wij streven daarbij naar een ononderbroken ontwikkeling. De kracht en meerwaarde van deze samenwerking is dat dit aangeboden kan worden in een veilige en vertrouwde omgeving onder deskundige leiding. Door gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en kwaliteiten bieden we zorg in een systeem waar methodes en werkwijze op elkaar zijn afgestemd zodat elk kind daar optimaal van kan profiteren. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven