SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Stobbelaan 61 7681 ZN Vroomshoop

 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Veiligheid ~ Respect ~ Gelijkheid

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van SBO de Sleutel te Vroomshoop.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, het onderwijs en de schoolprestaties.

Wij hopen dat u na het lezen van de informatie een goed beeld heeft gekregen van onze school. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Gelijkheid
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

's Morgens is er vanaf 8.15 uur opvang voor de kinderen. Alle kinderen worden opgevangen in de eigen klas door de eigen leerkracht of onderwijsassistent. 

Om 12.00 uur eten de kinderen hun meegebrachte lunch op in de eigen klas, met de eigen leerkracht of onderwijsassistent. Na het eten maken alle kinderen zelf hun eigen tafel schoon en poetsen alle kinderen hun tanden. De tandenborstel en tandpasta wordt door school verzorgd.

Na schooltijd gaan alle kinderen weer naar huis: 

 • Leerlingenvervoer: De kinderen gaan met een kleine bus van en naar school;
 • Leerlingenvervoer: De kinderen hebben via de gemeente een OV-kaart ontvangen en reizen zelfstandig met de bus of trein; 
 • Eigen vervoer: Ouders brengen en halen zelf hun kind;
 • Eigen vervoer: Kinderen komen zelfstandig lopend of met de fiets naar school.

Wij verzorgen geen naschoolse opvang op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat van onze school heeft door middel van B6-4ALL een hele waardevolle betekenis en invulling gegeven. Alles wat we doen, hoe we omgaan met elkaar, hoe we het fijn hebben met elkaar, dit alles kunnen we terugbrengen naar de 3 kernwaarden van onze school: VEILIHEID, RESPECT, GELIJKHEID

In ons onderwijsplan 'Pedagogisch Handelen & Gedrag' staat beschreven hoe we goed gedrag aanleren en zo een fijn en positief pedagogisch klimaat creëren, waarbinnen iedereen zich veilig en thuis voelt en zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In de Brede School Kadans werken we met onze partners 't Groeipunt en de Klimboom samen aan Talentontwikkeling. Hiervoor is een Talentproject samengesteld. Komend schooljaar gaan we voor het eerst samenwerken met VO Het Noordik in Vroomshoop op het gebied van beroepsvoorbereidende activiteiten. Een hele nieuwe uitdaging voor kinderen, waarbij we ook de ondernemers van Vroomshoop gaan betrekken. 

Terug naar boven