SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Stobbelaan 61 7681 ZN Vroomshoop

  • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
  • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
  • Veiligheid ~ Respect ~ Gelijkheid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet mee met de Centrale Eindtoets. Bij de kinderen die (mogelijk) de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs wordt de NIO afgenomen.

Het schooladvies wordt bepaald op basis van de volgende gegevens:

1) Uitslag NIO

2) Resultaten van de CITO toetsen

3) Resultaten van de methode gebonden toetsen

4) Beschrijving van het OPP

5) Adviezen van derden (bijv. betrokken zorginstellingen)

Het toetsadvies vanuit de Centrale Eindtoets kan een reden zijn om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten met de Cito-toetsen. Op basis van de resultaten wordt a.d.h.v. het ontwikkelingsperspectief het onderwijsaanbod afgestemd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de gehele schoolloopbaan volgen we de leerlingen. We gebruiken daarvoor:

  1. het leerlingvolgsysteem van CITO;
  2. het cyclisch in kaart brengen van het leerpotentieel (NSCCT);
  3. de methode-toetsen;
  4. de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vanuit onderliggende problematieken en/of stoornissen.

Wanneer de leerling drie jaar onderwijs heeft genoten kijken we al heel voorzichtig richting het voortgezet onderwijs. Tijdens het rapportgesprek wordt dit met ouders besproken. Gaandeweg de schooljaren wordt het advies duidelijker. Aan het eind van groep 7 krijgen de ouders informatie over groep 8.  Voor het voortgezet onderwijs tellen niet alleen de scores van de cito, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en het IQ. Het advies is dus gebaseerd op 3 pijlers.

In de eindgroep is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond, hier wordt alles met betrekking tot het VO uitgelegd. In de 5e schoolweek is de afname van de NIO (een groepsgewijs intelligentieonderzoek).  Ouders krijgen voor de kerstvakantie een voorlopig advies, het advies is op basis van bovenstaande pijlers. Ouders krijgen het advies schriftelijk, met een mondelinge toelichting. In januari zijn de laatste CITO toetsen, de scores hiervan kunnen soms nog net de doorslag geven voor een bepaald type voortgezet onderwijs. Dit is het definitieve schooladvies. Dit schooladvies is leidend.  Vanaf schooljaar 2020-2021 doen SBO scholen ook mee aan de landelijke eindtoets. Deze toets is extra. Wij hebben gekozen voor de Central eindtoets van CITO. De toets is adaptief, dat betekent dat de toets zich tijdens de afname aan het individuele niveau van de leerling aanpast. Het is daardoor een toets op maat, ieder kind krijgt de kans om te laten zien wat hij of zij kan. Voor kinderen met TOS, dyslexie of een visuele beperking zijn er aanpassingen.  Kinderen met een IQ van 75 of hoger moeten meedoen aan deze toets, kinderen met een IQ lager dan 75 mogen meedoen. Na deze eindtoets krijgt uw kind een toets advies, een onafhankelijk en objectief gegeven, naast het schooladvies. Mocht het advies vanuit deze toets anders zijn dan het schooladvies dan gaan we opnieuw met ouders in gesprek.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven