Christelijke Basisschool De Polle

Oude Hoevenweg 97 7671 PH Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle

Het team

Toelichting van de school

Op woensdagmorgen en vrijdagmiddag krijgen de leerlingen les van een docent lichamelijke ontwikkeling. De lessen worden gegeven in onze eigen gymzaal of op het sportveld.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SCO-Twenterand is aangesloten bij het mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente (OBT), zij regelen de vervangingen van zieke leerkrachten. 

Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan wordt er binnen de school naar een oplossing gezocht, mocht dit niet lukken dan zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke dag wordt er 's morgens aandacht besteed aan de basisvaardigheden: rekenen, lezen, taal en spelling. De instructie van de leerkracht is hierbij belangrijk, evenals de structuur die we in elke les willen bieden. 

's Middags wordt er aan de hand van een thema onderwijs geboden in de zaakvakken/wereldoriëntatie. Hiervoor gebruiken we de methode "Blink Wereld" en bij de kleuters "Wijzneus".  De kinderen werken met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Leerkrachten hebben bij "Blink Wereld" de kans om hun ideale onderwijs samen met andere onderwijsprofessionals uit de beweging neer te zetten en krijgen hierdoor de rol waarvoor ze ooit voor het onderwijs kozen: die van coach die kinderen individueel begeleidt zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De methode "Blink Wereld" is gekoppeld aan de methode "Blink Lezen". De leerlingen leren lezen uit nieuwsgierigheid en niet als opdracht.

Omdat we een kleine school zijn werken we met combinatiegroepen. We werken met 4 groepen: groep 1&2, groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8. Onze groepen zijn klein en hebben gemiddeld 16 leerlingen.Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt thematisch gewerkt met de Methode "Onderbouwd". Door het lesgeven uit deze methode kan de leerkracht een leerlingvolgsysteem bijhouden over de vorderingen van de leerling. Het ontdekkend leren wordt gedaan door lessen aan te bieden uit "Wijzneus" en door het spelen in de hoeken en buiten op het schoolplein.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke dag wordt er 's morgens aandacht besteed aan de basisvaardigheden: rekenen, lezen, taal en spelling. De instructie van de leerkracht is hierbij belangrijk, evenals de structuur die we in elke les willen bieden. 's Middags wordt er aan de hand van een thema onderwijs geboden in de zaakvakken/wereldoriëntatie. Hiervoor gebruiken we de methode "Blink Wereld" en bij de kleuters "Wijzneus". 

Omdat we een kleine school zijn werken we met combinatiegroepen. We werken met 4 groepen: groep 1&2, groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8. Onze groepen zijn klein en hebben gemiddeld 16 leerlingen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Cbs De Pölle wil onderwijs bieden aan alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. Er is geen sprake van een bepaald profiel qua school- of leerlingtype. Per leerling die aangemeld wordt gaan we bekijken of we in staat zijn om aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zal in het School Onderwijs Profiel (SOP) nog duidelijk haar zorgprofiel gaan beschrijven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven